ชิทแตก!

TB29-2  ชิทแตก! โดย ปราบดา หยุ่น ราคาปก 230 บาท ลดเหลือ 184 บาท (ลด 20%)  พิมพ์ครั้งที่หนึ่งถึงสาม: โดยสำนักพิมพ์อิมเมจ ปี 2545-2546 พิมพ์ครั้งที่สี่: พฤศจิกายน 2551 (เปลี่ยนปกใหม่) พิมพ์ครั้งที่ห้า: กรกฎาคม 2556 (เปลี่ยนปกใหม่) กรุงเทพฯ ไทยแลนด์เหนือ ปี พ.ศ. 2666 สังคมมนุษย์ยังเต็มไปด้วยความเจริญทางวัตถุ ในขณะเดียวกัน ปัญหาซับซ้อนทางจิตใจ และความปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนก็ยังคงดำเนินควบคู่ไปอยู่เช่นเดิม แช็ก นายคัน แอนนา ลีน่า จุน เดวิด บุญทวี และอาชญากรไร้ตนที่ชื่อซัคเซนเซ ต่างเดินทางมาบรรจบกันในวันที่บางคนบ่นว่า “ชิทแตก!” (หนึ่งในหลายคำแสลงไทยปนอังกฤษที่คุ้นหูคนโลกอนาคต) ในนวนิยายเล่มแรกของปราบดา หยุ่น