สมมุติสถาน

539226_272193419528622_41394434_n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TB3 สมมุติสถาน
โดย ปราบดา หยุ่น
Sold out

พิมพ์ครั้งแรก: มีนาคม 2548

สมมุติสถานประกอบด้วยความเรียงเกี่ยวกับประสบการณ์การศึกษาศิลปะ
ประสบการณ์การทำงานด้านศิลปะ มุมมองเกี่ยวกับศิลปะ
ภาพถ่ายและผลงานการออกแบบโดยผู้เขียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *