ฝนตกตลอดเวลา

 
527253_270395779708386_1285493984_n

TB4-1 ฝนตกตลอดเวลา
โดย ปราบดา หยุ่น
หมดแล้ว และไม่มีจำหน่ายตามร้านทั่วไปแล้ว กรุณาสั่งซื้อปกใหม่ พิมพ์ครั้งที่ 4 ปี 2555

พิมพ์ครั้งแรก: สิงหาคม 2548

พิมพ์ครั้งที่สอง: ตุลาคม 2548
พิมพ์ครั้งที่สาม: ธันวาคม 2551 (เปลี่ยนปกใหม่) 
พิมพ์ครั้งที่สี่: สิงหาคม 2555 (เปลี่ยนปกใหม่)

นวนิยายขนาดสั้น เนื้อหาโดยกว้างๆ เกี่ยวกับความตาย ความรัก และความสัมพันธ์ข้ามมิติ 
ระหว่างคนสองคนที่มีความหมายมากมายต่อกันและกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *