(เปิดไป) หน้าศูนย์

526115_272190812862216_2001331566_n

TB8 (เปิดไป) หน้าศูนย์
รวมบทความ ปี พ.ศ. 2547-2548
โดย ปราบดา หยุ่น
Sold out

พิมพ์ครั้งแรก: มีนาคม 2549

รวมบทความและความเรียง หยิบยกหลากประเด็นที่สะท้อนสังคมร่วมสมัย
เนื้อหาส่วนใหญ่อิงความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
โดยเฉพาะวรรณกรรม รวบรวมและคัดสรรมาจากนิตยสาร open และนิตยสารอื่นๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *