ของฝากจากทะเล

391471_270370269710937_117432381_n
 
TB10 ของฝากจากทะเล
(Gift from the Sea by Anne Morrow Lindbergh)

เขียนโดย แอน มอร์โรว ลินด์เบิร์กห์
แปลโดย จณัญญา เตรียมอนุรักษ์
ราคา 150 บาท ลดเหลือ 75 บาท (ลด 50%)
(ไม่มีจำหน่ายตามร้านทั่วไปแล้ว)

พิมพ์ครั้งแรก: ตุลาคม 2549

แอนน์ มอร์โรว ลินด์เบิร์กห์ เขียนหนังสือระดับคลาสสิกเล่มนี้ขึ้น
เพื่อพยายามตอบคำถามที่สะท้อนถึงหัวใจแห่งปัญหาของผู้หญิง
เธอเรียนรู้จากการฝึกใช้ชีวิตเรียบง่ายบนเกาะเล็กๆ
และทบทวนบทเรียนจากเปลือกหอยต่างชนิดที่เธอได้รับจากทะเล
จนค้นพบกุญแจสำคัญที่สามารถนำทุกคนไม่เฉพาะผู้หญิง
ไปสู่วิถีชีวิตที่สงบ อิ่มเอม และเต็มไปด้วยอิสรภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *