ตั้มกับญี่ปุ่น

522801_270395913041706_2095214789_n

TB11 ตั้มกับญี่ปุ่น
โดย วิศุทธิ์ พรนิมิตร
Sold out

พิมพ์ครั้งแรก: ตุลาคม 2549
พิมพ์ครั้งที่สอง: พฤษภาคม 2550
พิมพ์ครั้งที่สาม: กันยายน 2554

วิศุทธิ์ พรนิมิตร ใช้เวลาเกือบสองปีในการไปศึกษาต่อ
และทำงานด้านการเขียนการ์ตูนที่ประเทศญี่ปุ่น
ด้วยเหตุนี้ทำให้สำนักพิมพ์ชื่อดังที่ประเทศญี่ปุ่น 
ติดต่อให้เขาเขียนการ์ตูนเล่าประสบการณ์ต่างๆ
ผ่านการ์ตูนขนาดสั้น 8 ตอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *