นอนใต้ละอองหนาว

547826_270374476377183_1269075037_n

TB12 นอนใต้ละอองหนาว
โดย ปราบดา หยุ่น
หมดแล้ว กรุณาสั่งซื้อฉบับพิมพ์ซ้ำปี 2554

พิมพ์ครั้งแรก: ตุลาคม 2549
พิมพ์ครั้งที่สอง: พฤษภาคม 2554

คนหนุ่มสาวหน้าตาดีในหลายประเทศ มีพฤติกรรมทางเพศที่พวกเขาควบคุมไม่ได้
ที่สำคัญมันเป็นพฤติกรรมติดต่อ และแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วโดยไม่มีใครล่วงรู้
มนุษยชาติกำลังถูกกำจัดให้สูญพันธุ์
โดยสิ่งเร้นลับที่อาจอยู่ใกล้ตัว
จนเราไม่คาดฝันในพลังอำนาจของมันมาก่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *