เขียนถึงญี่ปุ่น รวมความเรียงคัดสรร

533105_270395706375060_1536622998_n
 
TB16 เขียนถึงญี่ปุ่น
รวมความเรียงคัดสรร
โดย ปราบดา หยุ่น
Sold out

พิมพ์ครั้งแรก: กันยายน 2550
พิมพ์ครั้งที่สอง: ธันวาคม 2550
พิมพ์ครั้งที่สาม: กันยายน 2551 (เปลี่ยนปกใหม่)

รวมบทความจากคอลัมน์ในนิตยสารญี่ปุ่น Eye Scream
ที่เขียนติดต่อกันมานานถึง 3 ปี
เนื้อหาเป็นมุมมองของนักเขียนไทย 
ที่มีต่อวัฒนธรรมร่วมสมัยหลายด้านของญี่ปุ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *