แพนด้า (ฉบับปกแข็ง)

Panda_Hardcover_front

แพนด้า (ฉบับปกแข็ง)
โดย ปราบดา หยุ่น
ราคา 350 บาท ลดเหลือ 245 บาท (ลด 30%) 
(ไม่มีจำหน่ายตามร้านทั่วไป)

พิมพ์ครั้งแรก: กันยายน 2551

มีจำนวนจำกัด 600 เล่ม ไม่มีจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป
ฝากขายน้อยร้านใน กทม. และมีขายที่ไต้ฝุ่น

พิมพ์บนกระดาษขาว 100 ปอนด์ เข้มเล่มแบบเย็บกี่ ไสกาว
ปกพิมพ์บนแคนวาส มีริบบิ้นขั้นหน้า
ปั๊มหมายเลขที่หน้าสุดท้ายของปกใน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *