ฝนตกตลอดเวลา

391471_270370266377604_1479777147_n
 
 
TB4-3 ฝนตกตลอดเวลา 
โดย ปราบดา หยุ่น
ปกนี้หมดแล้ว ไม่มีตามร้านทั่วไปแล้ว กรุณาสั่งซื้อฉบับปี 2555 เปลี่ยนปกใหม่

พิมพ์ครั้งแรก: สิงหาคม 2548
พิมพ์ครั้งที่สอง: ตุลาคม 2548
พิมพ์ครั้งที่สาม: ธันวาคม 2551 (เปลี่ยนปกใหม่) 
พิมพ์ครั้งที่สี่: สิงหาคม 2555 (เปลี่ยนปกใหม่)

นวนิยายขนาดสั้น เนื้อหาโดยกว้างๆ เกี่ยวกับความตาย ความรัก และความสัมพันธ์ข้ามมิติ
ระหว่างคนสองคนที่มีความหมายมากมายต่อกันและกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *