เสียงพูดสุดท้าย ‘รงค์ วงษ์สวรรค์

526115_272190822862215_986662428_n
 
TB34 เสียงพูดสุดท้าย ‘รงค์ วงษ์สวรรค์
สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย วรพจน์ พันธุ์พงศ์
Sold out  (หมายเหตุ : มีการนำไปพิมพ์ใหม่โดยสำนักพิมพ์บางลำพูค่ะ)

พิมพ์ครั้งแรก: พฤษภาคม 2552
พิมพ์ครั้งที่สอง: กรกฎาคม 2552

บทสัมภาษณ์ว่าด้วยทรรศนะและการใช้ชีวิตของ ‘รงค์ วงษ์สวรรค์
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี พ.ศ. 2538

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *