MUD SCARY

535192_270374383043859_1891225581_n
 
TB38 MUD SCARY
โดย หลายคนเขียน
ราคา 180 บาท ลดเหลือ 126 บาท (ลด 30%)
(ไม่มีจำหน่ายตามร้านทั่วไปแล้ว)

พิมพ์ครั้งแรก: สิงหาคม 2552

- คุยกับนักเขียนการ์ตูนไทยเล่มละห้าบาท
- Infected โดย ธีรวัฒน์ เฑียรฆประสิทธิ์
- Birth of Inochi
- Okuribito เรื่องเล่าของผู้ส่งคนตาย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *