ความน่าจะเป็น

521841_270348843046413_522872146_n

TBH2 ความน่าจะเป็น (ฉบับปกแข็ง)
โดย ปราบดา หยุ่น
Sold out

พิมพ์ครั้งที่ 1: กุมภาพันธ์ 2555
ฉบับปกแข็ง เย็บกี่ ไสกาว มีริบบิ้นคั่นหน้าหนังสือ

13 เรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ พ.ศ. 2545

“เรื่องสั้นในหนังสือรวมเรื่องสั้นชุดนี้มีลีลาและกลวิธีการเขียนเฉพาะตัว
และมีความหลากหลายแปลกใหม่ ในด้านกลวิธีและขนบวรรณศิลป์
นอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นในด้านการเล่นกับภาษาอย่างมีรากทางวัฒนธรรม”

จากคำประกาศของคณะกรรมการตัดสินรางวัลซีไรต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *