TB77 เรื่องนี้เกิดขึ้นจริง

thisstory2016_cover_web

TB77 เรื่องนี้เกิดขึ้นจริง
โดย ปราบดา หยุ่น
ราคา 200 บาท ลดเหลือ 170 บาท (ลด 15%)
ISBN 978-616-7144-51-1

พิมพ์ครั้งแรกและครั้งที่สอง: พ.ศ. 2545 โดยสำนักพิมพ์ Fullstop
พิมพ์ครั้งที่สาม: พ.ศ. 2546 โดยสำนักพิมพ์ Openbooks
พิมพ์ครั้งที่สี่: กุมภาพันธ์ 2559 

18 เรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่จริง 
คล้ายจะเป็นบันทึกประวัติศาสตร์
และเป็นนิทานไปพร้อมๆกัน
แต่สรุปแล้วทั้งหมดคงเป็นเรื่องไม่จริงจริงๆ

รวมจินตนาการสั้นๆอีกเล่มของปราบดา หยุ่น
ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขันและความยียวน
กวนต่อมรับรู้ความจริงในสมอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *