นอนใต้ละอองหนาว 2015

underthesnow2015

TB47-3 นอนใต้ละอองหนาว
โดย ปราบดา หยุ่น
ราคา 130 บาท ลดเหลือ 110 บาท (ลด 15%)
ISBN 978-616-7144-50-4

พิมพ์ครั้งแรก: ตุลาคม 2549
พิมพ์ครั้งที่สอง: พฤษภาคม 2554 (เปลี่ยนปกใหม่)
เปลี่ยนปกใหม่: ธันวาคม 2559 

คนหนุ่มสาวหน้าตาดีในหลายประเทศ มีพฤติกรรมทางเพศที่พวกเขาควบคุมไม่ได้
ที่สำคัญมันเป็นพฤติกรรมติดต่อ และแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วโดยไม่มีใครล่วงรู้
มนุษยชาติกำลังถูกกำจัดให้สูญพันธุ์ โดยสิ่งเร้นลับที่อาจอยู่ใกล้ตัว
จนเราไม่คาดฝันในพลังอำนาจของมันมาก่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *