พม่ารำลึก

Burmese-Days_cover_big

TB71 พม่ารำลึก 
เขียนโดย จอร์จ ออร์เวลล์ 
แปลโดย บัญชา สุวรรณานนท์ 
Sold out 
(456 หน้า สำนักหนังสือไต้ฝุ่น)
ISBN 978-616-7144-42-9

พิมพ์ครั้งแรก: มีนาคม 2558  

Burmese Days  เป็นนวนิยายเรื่องแรกของจอร์จ ออร์เวลล์
นักเขียนชาวอังกฤษผู้มีผลงานอมตะอย่าง 1984 และ Animal Farm ที่ยังสะกิดใจนักอ่านทั่วโลก
โดยเฉพาะในสังคมที่ยังตกอยู่ภายใต้การปกครองด้วยระบอบอยุติธรรม
ยังมีการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมระหว่างชนชั้น และมีการใช้อำนาจอย่างเป็นเผด็จการ
โดยกลุ่มอภิสิทธิ์ชนและนักแสวงผลประโยชน์ด้วยอำนาจมืด

ฉากของเรื่อง Burmese Days คือประเทศพม่ายุคทศวรรษ 1920 ที่พม่ายังเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ
ออร์เวลล์ใช้วัตถุดิบจากประสบการณ์ตรงของเขา สมัยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในพม่า
จึงถ่ายทอดรายละเอียดของยุคสมัยได้อย่างสมจริง 

นอกจากจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแสวงหาความรัก ความทะเยอทะยาน มิตรภาพ
การช่วงชิงอำนาจ การเหยียดเชื้อชาติ ความผิดหวัง 
และความแตกต่างทางสถานะและทัศนคติของคนต่างชนชั้น 
Burmese Days ยังแฝงด้วยภาพสะท้อนแหลมคมของโครงสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยการกดขี่
ถือเป็นนวนิยายอีกรสชาติหนึ่งของออร์เวลล์ที่ยังคงไว้ซึ่งการตีแผ่พฤติกรรมด้านมืดของมนุษย์ได้อย่างถึงแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *