ดอกไม้ที่ไม่สวย

Ugly-Flowers_Cover_big

TB70 ดอกไม้ที่ไม่สวย 
โดย ปราบดา หยุ่น
ราคา 200 บาท ลดเหลือ 170 บาท (ลด 15%)

พิมพ์ครั้งแรก: ตุลาคม 2557

รวม 24 บทความ “โปรวิทยาศาสตร์”

นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ ฟิลิป เค. ดิ๊ก กล่าวไว้ว่า
“ความจริงคือสิ่งที่ไม่หายไปไหน แม้ว่าคุณจะหยุดเชื่อมัน”
และนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ นีล ดีกราส ไทสัน สมทบว่า
“ข้อดีของวิทยาศาสตร์คือมันเป็นจริง ไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตาม”

24 บทความในหนังสือ “ดอกไม้ที่ไม่สวย” เป็นความพยายามหาความรู้ใส่ตัว
และทำความเข้าใจกับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์
และการใช้เหตุผลในการครุ่นคิดถึงชีวิตและสังคม
มากกว่าจะยึดถือกับความเชื่อ ความศรัทธา อารมณ์ ความรู้สึก และมายาคติ
เขียนโดยนักอ่านที่ไม่เอาถ่านทางวิทยาศาสตร์
แต่เห็นว่าวิกฤตในสังคมบ่อยครั้งเกิดจากความเชื่อแบบไม่คิด
หรือคิดแบบตรรกะวิบัติ และไม่เปิดกว้างทางความคิดเห็น 
จนกลายเป็นสังคมที่ได้แต่ลุ่มหลงสุขสันต์อยู่กับการหลอกตัวเอง
ถึงเวลาต้อง “โปรวิทยาศาสตร์” แม้ว่าความจริงอาจไม่ “สวยงาม”
ใน “ความรู้สึก” ของคนมองในบางครั้งก็ตาม 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *