ฝนตกตลอดเวลา

556456_353792948035335_1168740358_n

TB4-4 ฝนตกตลอดเวลา
โดย ปราบดา หยุ่น
ราคา 165 บาท ปกติลดเหลือ 140 บาท (ลด 15%) (มี 2 เล่ม)

พิมพ์ครั้งแรก: สิงหาคม 2548
พิมพ์ครั้งที่สอง: ตุลาคม 2548
พิมพ์ครั้งที่สาม: ธันวาคม 2551 (เปลี่ยนปกใหม่)
พิมพ์ครั้งที่สี่: สิงหาคม 2555 (เปลี่ยนปกใหม่)

นวนิยายขนาดสั้น เนื้อหาโดยกว้างๆ
เกี่ยวกับความตาย ความรัก และความสัมพันธ์ข้ามมิติ
ระหว่างคนสองคนที่มีความหมายมากมายต่อกันและกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *