จนกว่าเราจะพบกันอีก

Sriburapha_Cover_big

TB68 จนกว่าเราจะพบกันอีก 
โดย ศรีบูรพา
Sold out

พิมพ์ครั้งแรก: กันยายน 2557

“จนกว่าเราจะพบกันอีก” เป็นนวนิยายขนาดสั้นที่ “ศรีบูรพา” หรือ กุหลาบ สายประดิษฐ์
เขียนขึ้นหลังกลับจากการศึกษาที่ออสเตรเลีย
และได้ชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นวรรณกรรม “เพื่อชีวิต” 
เป็นแรงบันดาลใจให้นักเขียนรุ่นหลัง
และสร้างความประทับใจให้นักอ่านหลายยุคสมัยสืบเนื่องถึงปัจจุบัน
เนื้อหาสะท้อนสภาพสังคมและการเมืองไทย 
ยังคงสะเทือนใจและกระตุ้นความคิดได้อย่างทรงพลังไม่เสื่อมคลาย 

วรรณกรรมสะท้อนสังคมของนักเขียนไทย 
ที่ UNESCO เชิดชูเป็น “บุคคลสำคัญของโลก” 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *