ประวัติศาสตร์ปรัชญา ฉบับกะทัดรัด

483626_452241338190495_1159242901_n

TB59 ประวัติศาสตร์ปรัชญา ฉบับกะทัดรัด
(A Little History of Philosophy)
เขียนโดย ไนเจล วอร์เบอร์ตัน
แปลโดย ปราบดา หยุ่น และ รติพร ชัยปิยะพร
Sold out

พิมพ์ครั้งแรก: มีนาคม 2556
พิมพ์ครั้งที่สอง: กรกฎาคม 2556
พิมพ์ครั้งที่สาม: กันยายน 2557

ไนเจล วอร์เบอร์ตัน นักปรัชญาและอาจารย์สอนปรัชญาชาวอังกฤษ
พานักอ่านย้อนเวลาตามรอยความเป็นมา และพัฒนาการของแนวคิดในโลกตะวันตก
นับตั้งแต่โซเครตีสและเพลโตแห่งยุคกรีกโบราณ
จนถึงข้อถกเถียงร่วมสมัยและมโนทัศน์หลากหลายที่ดำเนินในปัจจุบัน
ด้วยสำนวนและการอธิบายเรียบง่าย
เขียนขึ้นเพื่อนักอ่านผู้อาจไม่มีความรู้เรื่องปรัชญามาก่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *