ก่อนหน้านี้

Beforetheface-Cover

TB67  ก่อนหน้านี้ (รวมบทความคัดสรร พ.ศ. 2545 – 2555) 
โดย ปราบดา หยุ่น
ราคา 495 บาท ลดเหลือ 396 บาท (ลด 20%)
ISBN 978-616-7144-38-2

พิมพ์ครั้งแรก: มีนาคม 2557

รวมบทความจากหนังสือ 5 เล่ม อย่าอ่านเลยก็แล้วกัน, น้ำใส่กะโหลก
(เปิดไป) หน้าศูนย์, เรื่องตบตา และ เขียนถึงญี่ปุ่น 
และอีก 18 บทความ รวบรวมเป็นครั้งแรก 

การรวบรวมในครั้งนี้ สำหรับผู้เขียนถือเป็นการเก็บข้อมูล
ไว้เป็นหลักฐานทางความคิดที่ผ่านมาของตน
เพื่อทบทวนเปรียบเทียบกับความคิดในปัจจุบัน 

หลายชิ้นอ่านแล้วทำให้อยากนั่งไทม์แมชีนกลับไปบีบคอหรือตบหน้าคนเขียน
ฐานที่บ้องตื้น คับแคบ อหังการโดยปราศจากความรู้
บางชิ้นอ่านแล้วทำให้คิดถึงห้วงเวลาแห่งความตื่นเต้นกระตือรือร้น 
ความรู้สึกสดใหม่ สนุกสนานกับการได้ “เป็นนักเขียน” 
รอคอยที่จะเห็นผลงานของตนตีพิมพ์ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *