ความน่าจะเป็น (ปกอ่อนและปกแข็ง)

Probability2013Cover_web
TB51-2 ความน่าจะเป็น (ปกอ่อน พิมพ์ครั้งที่ 39 เปลี่ยนปกใหม่ ธันวาคม 2556)
TBH2 ความน่าจะเป็น (ปกแข็ง พิมพ์ครั้งที่ 2 เปลี่ยนปกใหม่ กุมภาพันธ์ 2557)

โดย ปราบดา หยุ่น
ปกอ่อน ราคา 145 บาท ลดเหลือ 125 บาท (ลด 15%) Sold out 
ปกแข็ง ราคา 230 บาท ลดเหลือ 195 บาท (ลด 15%) เหลือจำนวนน้อย

13 เรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ พ.ศ. 2545

“เรื่องสั้นในหนังสือรวมเรื่องสั้นชุดนี้ มีลีลาและกลวิธีการเขียนเฉพาะตัว
และมีความหลากหลายแปลกใหม่ ในด้านกลวิธีและขนบวรรณศิลป์
นอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นในด้านการเล่นกับภาษาอย่างมีรากทางวัฒนธรรม”

ส่วนหนึ่งจากคำประกาศของคณะกรรมการตัดสินรางวัลซีไรต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *